Информационна среща за „Творческа Европа” в Хасково

Община Хасково организира информационна среща с Бюро „Творческа Европа“ за представяне на Програма „Творческа Европа“ на ЕС, която се проведе от 10.30 часа днес в зала „Хасково“. Бюро „Творческа Европа“ – България, офис Култура е звено, което функционира в Министерство на културата на Република България. Задача и мисия на организацията е да представя на най-широк кръг културни оператори възможностите за финансиране на проекти в областта на културата и изкуството.
Програма „Творческа Европа“ подпомага проекти в областта на култура, кино, телевизия, музика, литература, изпълнителски изкуства и културно наследство. На информационната среща ще бъдат представени възможностите, които представя Програмата, като повече внимание ще се обърне на направление “Европейско сътрудничество“, подкрепящо международни партньорски проекти. Ще бъдат представени наградите на ЕС за литература, културно наследство, архитектура и други. Специален фокус ще бъде поставен върху предстоящата Европейска година на културното наследство – 2018.