Информационна среща провеждат в община Копривщица

Днес от 14:00 ч. в сградата на община Копривщица, екипът на Областен информационен център София – град и София – област (ОИЦ – София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
В рамките на събитието експерти от ОИЦ – София ще разяснят условията за кандидатстване на отворени в момента процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Околна среда“. Представени ще бъдат допустими дейности, разходи, бенефициенти, партньори, начин на кандидатстване, както и какво престои като възможност за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Поканени за участие са представители на община Копривщица, на бизнеса, неправителствени организации, образователни и културни институции, медии, широката общественост.