Искат общински жилища за двама млади лекари във Велико Търново

Общински жилища за двама млади лекари, пожелали да практикуват в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново, поиска ръководството на лечебното заведение. Директорът д-р Даниел Илиев е отправил молбата към Общинския съвет в старата столица.
„Лечебната дейност на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ се извършва в условията на сериозен кадрови дефицит. Всеки новопостъпил здравен работник за нас е ценен и затова Ви молим на лечебното заведение да бъдат предоставени за ползване два апартамента от общинския сграден фонд. Те ще бъдат използвани за битово осигуряване на млади здравни специалисти, работещи в МОБАЛ. Това ще ни позволи да задържим тези специалисти, които не са от нашия регион, но са крайно необходими за дейността на лечебното заведение“, пише в писмото на д-р Илиев до местния парламент. Към момента в болницата работят общо 650 души, от които 142 лекари и 27 специализанти. Една от основните мерки за осигуряване на приемственост и предоставяне на грижи за населението на много високо ниво е присъединяването на млади доктори към екипа. Молбата ще бъде разгледана на февруарското заседание на ОбС, което предстои през следващата седмица. Тогава ще стане ясно и дали тя ще бъде удовлетворена или не.