Искат по-малко документи при издаване на лична карта

При издаването или подмяната на лични карти и паспорти голяма част от необходимите документи ще се събират по служебен път, реши правителството. То днес одобри промени в Правилника за издаване на българските лични документи, която цели да бъде намалена бюрокрацията.
Промените са свързани със случаите, когато за гражданите е настъпила промяна на ЕГН, на имена, на постоянния адрес или на пола и тези факти са отразени в Националната база данни „Население“. Тогава към заявлението за издаване или подмяна на паспорт или лична карта няма да се прилагат изискваните към момента удостоверителни документи, а те ще се събират по служебен път от МВР. Облекченията са по отношение на издаването или подмяната на лична карта и паспорт, както и на паспорт или заместващ го документ на младежи между 14 и 18 години.