Йордан Спасов / Графичен знак

Йордан Спасов

Бях още на работа в училището за сценични кадри, когато един ден по телефона ми се обади секретарката на художествения съвет към Групата на българските художници в Пловдив. Каза ми, че ми е възложено изработването на графичен знак за Дома на здравните работници в Пловдив. Въпреки голямата ми заетост не можех да откажа. Възлагането на подобна работа е не само престиж, но и голямо доверие. Само който се е занимавал с графичен дизайн, само той знае колко трудно е това. Да превърнеш една идея в изчистена графична форма, в стойностен графичен знак – това в повечето случаи е труден и продължителен процес. Иска се много опит, обща и графична култура и не на последно място господ да ти е дал онова малко, без което не може.
Веднъж мой приятел ме попита за какво ми е било да завърша и Художествена гимназия и Художествена академия. Аз му отговорих, че това образование ми е помогнало да имам по-вярна преценка в професионалната работа, или по-точно за изграждане на вкус. Той остана много учуден и ми каза, че за някакъв си вкус е трябвало да уча цели десет години.
Важно е художникът да има голяма информация. Аз следях годишните издания на следни наши и чуждестранни списания: Domus, Graphis, Gebrauchsgraphik, Müvészet, Propaganda reklam, MÁKSLA, INTERPRESSAGRAFIK, Neue Werbung, Реклама, PROPAGACE, Projekt, DESIGN, Промишлена естетика, Дизайн. Както се казва, човек не се ражда осведомен и научен.
Най-добри са американците, англичаните, японците, поляците и немците. Имат традиция, стил и чудесни школи. Ние също сме много добри в графичния дизайн. Стефан Кънчев е световно известен, а и редица други наши художници имат неговия престиж и известност.
Минаха няколко дни, а до никакво решение не стигах. Един ден, беше привечер, на път за вкъщи след работа ме осени една идея. Набързо нахвърлях скица върху кибритена кутия, защото друго нямах под ръка. Условията бяха неподходящи заради слабата светлина в рейса на градския транспорт, но се справих някак, У дома се уверих, че съм стигнал до добро решение. До три часа след полунощ изработих проекта и на сутринта го занесох на д-р Алексиев, директор на Дома на здравните работници. Той го прие много добре. Художественият съвет даде добра оценка на моя проект. Това беше единствен случай за бързо решение на подобна задача в моята практика.
За добрия знак е необходимо следното:
Първо – знакът трябва да е лаконичен;
Второ – трябва да е естетичен;
Трето – художникът да има тънка интуиция;
Четвърто – оригиналност.
Всеки художник, който се занимава с графичен дизайн, трябва да се пази от халтурни решения, от халтурни марки и търговски знаци.
/Автор на портрета на Йордан Спасов е Сотир Гелев/