Кабинетът одобри Закон за личния фалит

Кабинетът одобри проект на закон за несъстоятелност на физическите лица или закон за личния фалит, заяви министърът на правосъдието Крум Зарков на брифинг в Министерския съвет.
„Законът предлага правна уредба по несъстоятелност на физическите лица, която да запълни празнотата и да уреди производство в съответствие с обществените очаквания, изискванията на актовете на ЕС и особеностите на националната ни правна система. Няма развита държава, в която да няма закон на личния фалит. България твърде дълго остана без такъв закон“, подчерта Зарков. Само добросъвестни длъжници ще могат да поискат образуване на производство и да бъдат освободени от непогасени задължения. Добросъвестен е онзи длъжник, който поема задължения съобразно своето имуществено състояние и доходи и който със своите действия не уврежда умишлено или поради небрежност интересите на своите кредитори, обясни Зарков. Законопроектът ще гарантира финансово обезпечение на длъжника и семейството му в рамките на производството, като съдът ще определи издръжка в зависимост от техните потребности. Издръжката няма да бъде по-ниска от минималната работна заплата. Несеквестируемото имущество на длъжника няма да подлежи на изземване.