Кабинетът „Борисов 3” засекретява държавата

Кабинетът „Борисов 3″ възнамерява рязко да засили секретността в държавата. Сроковете за защита на служебната тайна се вдигат от сегашните 6 месеца на две години, с възможност за удължаване до шест години. Въвежда се и опция сроковете за защита на държавната и служебната тайна да се увеличават два пъти, а не само веднъж, както е сега.
Това предвиждат промени в Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), публикувани за обществено обсъждане в портала Strategy.bg. От документите не става ясно кой е автор на промените, но косвено може да се съди, че това са ДАНС и Държавната комисия по сигурността на информацията – едни от най-безотчетните институции в държавата.
По закон класифицирана е информацията, която представлява държавна или служебна тайна, а също и чуждестранната класифицирана информация. Видовете държавна тайна са изброени в закона и се отнасят основно до военни, външнополитически и икономически данни. Сроковете на защита на този вид сведения сега са съответно 5 години за документите, маркирани с гриф „Поверително“, 15 години – за „Секретно“ и 30 години – за „Строго секретно“. Сега защитата на конкретния документ може да се удължава само веднъж, при това със срок не по-голям от първоначално определения. Това значи, че към момента дори най-секретните държавни документи, създадени у нас, могат да са защитени за максимум 60 години.
Според поправките на кабинета обаче се въвежда възможност за две последователни удължавания на сроковете, което значи, че защитата вече ще се удължава чувствително и за най-тайните документи ще достигне 90 години. Още по-проблемно е удължаването на защитата на служебната тайна. Това е „информацията, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес“. По принцип конкретните категории служебна тайна се определят със заповед на министрите, като в много ведомства има пропуски в това отношение. Сега служебната тайна е защитена 6 месеца с възможност за удължаване до 1 година. С новите разпоредби обаче удължаването ще може да достигне 6 години.