Какво значи нова Конституция?

Ако има нова Конституция водещите думи в нея трябва да са:
Демократична, свободна, неутрална, социална и правова република.
Дан