Как да се случи индустриален ренесанс в България

Световният опит в софтуерните решения, свързани с управлението и оптимизирането на производствените процеси, представиха на международна технологична конференция през уикенда в Хисаря. Форумът, организиран от фирмите Хайкад Инфотех и Дасо Системс /Dassault Systemes/, съвместно с Аутомотив Клъстер България, предизвика интереса на над 70 представители на едни от най-големите български и чуждестранни компании в страната и на водещи университети.
Присъстващите бяха запознати с проверени в практиката, доказали своята висока ефективност решения, които френската Дасо Системс, втората по големина софтуерна компания в Европа, е реализирала чрез хиляди проекти с фирми, световни лидери в своя индустриален сектор. „Даваме възможност на предприятията да получат наготово софтуерни системи, разработени в своя фундамент, които само трябва да бъдат адаптирани за конкретните производствени процеси“, посочи Спасена Генчева, управител на Хайкад Инфотех, представител на Дасо Системс за България. „Чрез такъв тип форуми фирмата ни се стреми да създаде бизнес среда за комуникация и обмен на мнения, назоваване на проблемите и начини за преодоляването им. Искаме да интегрираме добрите световни практики в опериращите в България предприятия.
Наблягаме силно и на присъствието на представители на университетите, за създаването на тесни контакти със заинтересуваните фирми. Създавайки такава симбиоза можем да насърчим индустриалния ренесанс на страната“, допълни г-жа Генчева. Ели Бойкис, Филип Минез, Адриано Гарела от френския концерн разкриха иновативните подходи и софтуерни апликации в помощ на трансформацията на бизнес процесите в производството.