Камарата на архитектите предлага нов Закон за устройство на територията

По време на пресконференцията ще бъдат посочени основните проблеми в сегашния Закон за устройство на територията и дадени конкретни решения. Предложенията касаят намаляване на административния товар и за възложителите /инвеститорите/, и за общините. България е на 118-о място от 189 държави по сложност на процедурите за разрешение за строеж според анализите на Световната банка. В момента процедурата е една и съща, както за къща, така и за летище или атомна централа, посочва арх. Борислав Игнатов – председател на УС на КАБ.
На пресконференцията ще бъдат показани колко са документите за издаване на разрешително за строеж в България – 178, буквално една ръчна количка от папки и в Германия – 19 документа в една папка. Колкото повече документи се изискват, толкова по-голяма е вероятността за корупция на някое ниво.
Ще стане ясно и защо е необходима, колко ще струва и какви са ползите от създаването на електронна система за разрешителни за строеж. От КАБ настояват проектантът да носи отговорност съобразно европейската архитектурна практика и застраховките да покриват материалната отговорност на проектанта. Така възложителят няма да бъде ощетен при допусната грешка в проекта и неговата реализация.