Кампанията „Цветя за смет“ организират в Пазарджик

Община Пазарджик организира и тази година своята инициатива за разделно събиране на отпадъци под нов надслов – “Цветя за смет”. Като част от съпътстващите кампании из целия град във връзка със Седмицата на гората, кулминацията ще се състои непосредствено преди Международния ден на земята на 20 април (Събота) от 09:00-12:00 часа в обособени точки на града.
Кампанията “Цветя за смет” е покана към всички жители да се включат активно в разделното събиране на отпадъци, което превръща грижата за околната среда в мисия на цялото общество. По време на събитието участващите ще имат възможността да предадат своите отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, хартия, пластмаса, излезли от употреба батерии и акумулатори, разделно събран текстил, годен за повторна употреба/ дрехи, кърпи, обувки, чанти и др./, като за целта трябва да бъдат опаковани в добре затворени торби.