Картичките „Подай ръка – спаси живот” вече се продават в Ямбол

Картичките с детски коледни рисунки от благотворителната кампания „Подай ръка – спаси живот“ на Община Ямбол вече са в разпространение. Струват 1 лев и средствата от тяхната продажба са предназначени за медикаментозно и оперативно лечение на тежко болни деца и млади хора, което не се заплаща от Националната здравноосигурителна каса или други доброволни здравно-осигурителни фондове.
По традиция граждани и фирми купуват картички, за да подпомогнат благородната кауза. Всеки, който има възможност да помогне, може да пусне повече пари в кутиите, в които се събират средствата. Дарения за кампанията се превеждат и по сметката на Община Ямбол:
Получател: Община Ямбол
Банкова сметка: BG13 SOMB 9130 84 24420344
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол
SWIFT BIC код : SOMBBGSF
Основание за плащане: за благотворителната кампания на Община Ямбол „Подай ръка – спаси живот“.