Категории за участие в Международния етнофестивал в Минерални бани

Продължава кандидатстването за участие в 21-ят Международен детски етнофестивал, който се провежда в община Минерални бани. Организатори на проявата са КНСБ, Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ и община Минерални бани.
Индивидуални изпълнители на народни песни. Участниците от първа възрастова група изпълняват две народни песен с времетраене общо до 5 минути. Участниците от втора и трета възрастова група изпълняват една бърза и една бавна народна песен с времетраене общо до 5 минути. Съпроводът е по желание – синбек; един инструмент или оркестър (до 5 души).
За индивидуални изпълнители на поп, джаз и рок песни са в сила следните условия. Участниците от всички възрастови групи изпълняват 2 песни с общо времетраене общо до 5 минути. Съпроводът е по желание – синбек, отделен инструмент или оркестър (до 5 души). При индивидуални изпълнители на авторски песни участниците от всички възрастови групи изпълняват 2 песни с общо времетраене общо до 5 минути. Съпроводът е по желание – синбек, отделен инструмент или оркестър (до 5 души). Индивидуалните изпълнители на народни инструменти от трите възрастови групи изпълняват 2 хора (или бавна мелодия и хоро) с времетраене общо до 5 минути. Индивидуалните изпълнения на класически и съвременни инструменти във всички възрастови групи изпълняват 2 пиеси до 5 минути. Индивидуалните изпълнители – танцьори във всички възрастови групи изпълняват програма до 5 минути.