Катя Панева внесе Закон за изменение на ВиК-услугите

Народният представител от „Демократична България“ Катя Панева внесе в Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
С промените в чл. 13 и чл. 14 на Закона ще се даде възможност на ВиК дружествата да определят диференцирани цени на водата. В момента това е невъзможно и за една обособена ВиК територия, където има един ВиК оператор действа принципа за единна цена. Освен това ще се създаде и условие, когато водата е с влошени показатели и не може да се използва за питейно битови нужди, цената да бъде коригирана. Тази цена следва да се определи от КЕВР при настъпване на отклонения на показателите, водещи до забрана на населението за ползване на вода питейни нужди.
Главната цел на промяната в Закона е да се създаде възможност в различните общини (ВиК системи) да се определя различна цена на водата, както и гражданите да не плащат за вода с лошо качество. Законопроектът ще бъде съгласуван с Националното сдружение на общините в Република България и с други съсловни организации, които са пряко заинтересовани от диференцирани цени на водата.