Китай намали възрастовата граница за носене на отговорност

В опит да намали престъпността сред малолетните, Китай намали възрастовата граница за носене на отговорност за извършени тежки престъпления от 14 г. на 12 г. Поправката е приета от Постоянният комитет на всекитайския народен конгрес и влиза в сила от 1-ви март. Децата под 14-годишна възраст, извършили престъпления, но не упоменати изрично в променения закон, ще бъдат освободени от наказателна отговорност, но ще се изпращат в поправителни домове.
В момента в Китай възрастовата граница за носене на наказателна отговорност е 16 г., а младежите между 14 г. и 16 г. могат да отговарят за тежки престъпления като изнасилване, грабеж и предумишлено убийство. Промяната на закона се наложи заради ръста на престъпленията, извършени от малолетни в периода от 2018 г. до 2019 г.