Кметицата на район “Красно село” осъдена за конфликт на интереси

Върховният административен съд осъди окончателно за конфликт на интереси кметицата на столичния район „Красно село“ Росина Станиславова. Според закона тя не може повече да изпълнява длъжността районен кмет. Конфликтът бе установен от антикорупционната комисия (КПКОНПИ) преди две години, която откри, че в качеството си на кмет Станиславова е сключила договор с дъщеря си.
Отделно КПКОНПИ я глоби с 15 000 лв. затова, че като ръководител на европейски проект е платила сама на себе си 9800 лв. по програма „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Станиславова отказа да върне парите, а “Демократична България“, която е издигна за кмет, сне доверието си от нея и дари за благотворителност същата сума. Станиславова твърди, че правото ѝ на защита в съдебния процес е било нарушено, защото не е била уведомявана в срок. ВАС твърди, че Станиславова е участвала “активно в съдебното производство, следила е внимателно всички процесуални действия по делото, които оспорва непосредствено след извършването им, и за които твърди, че е узнала “инцидентно“
“Участието на жалбоподателката в съдебното производство се изразява в многобройни молби с повтарящи се искания (18 бр. молби, внесени до последното по делото заседание и 7 бр. след обявяване на делото за решаване) – за назначаване на правна помощ, за отлагане на делото, за поправка и допълване на протоколи, за спиране на съдебното производство и за отвод“, се казва в решение. С оглед гарантиране правото на защита, съдът е предоставил седемдневен срок за представяне на писмени бележки. “Всичко изложено води до извода, че въпреки предоставените от съда възможности за осъществяване на защитата на касаторката по делото, същата използва процесуалните си права за възпрепятстване извършването на надлежните съдопроизводствени действия и своевременното решаване на делото“, се казва в съдебното решение.