Кметът Беливанов даде бюджета на прокуратурата

Кметът Добри Беливанов внесе сигнал до Окръжна прокуратура и Областния управител относно Бюджет 2018. Според градоначалника има нарушения на материалния закон, така също и на административнопроизводствените правила при приемане решение №596 от 26.01.2018г. на Общински съвет Хасково. Внасянето на сигнала не означава спиране на работата по Бюджет 2018. Напротив, вече се работи по подготовката за изпълнението на решенията на Общински съвет.
Окръжна прокуратура и Областния управител са тези, върху които пада тежестта за следене на законосъобразността на решенията на Общински съвет, каза кмета Добри Беливанов и добави „Относно твърденията на Общински съветници, че с внасянето на своето предложение за Бюджет 2018 на Община Хасково кметът се е опитал да промени такса смет припомням, че според Закона за местните данъци и такси, размера на такса битови отпадъци се определя от Общинския съвет, тя трябва да бъде приета до 31 октомври на предходната година. Общинските съветници твърдящи тази неистина много добре знаят, че не съм внасял подобно предложение а те още по-малко са гласували подобно.