Кметът Живко Тодоров: Пред Стара Загора има перспективи

С 36 гласа „За“ бе приет Бюджет 2024 на Община Стара Загора по време на извънредно заседание на Общинския съвет през февруари. Общата рамка на финансовия документ е в размер на над 255 млн. лева, като малко над 4 млн. лева са от Европейски програми. За държавни дейности сумата е 168 749 514 лева, а за местни дейности – 78 425 540 лева и 3 780 445 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.
Кметът Живко Тодоров коментира акцентите от бюджета пред старейшините в хода на дебатите, продължили близо час. „За първи път от няколко години имаме работещи европейски програми, защото доскоро всички общини работихме без никакви средства от тях. Тези 50 млн. лв., които са отпуснати допълнително на Стара Загора, дават възможност да бъдат финансирани проекти, които са от голямо значение за старозагорци“, каза в началото Тодоров. Той допълни още, че бюджетът на община Стара Загора звучи мащабно като голяма сума, но над 2/3 са държавно делегирана дейност.
„Стара Загора е на четвърто място като област по доходи. При нас безработицата е 2,7 %, стойност, която е незначителна на общия фон. Ако обаче в бъдеще искаме по-високи бюджети, трябва да направим така, че енергийният сектор, който имаме, да бъде запазен максимално дълго и когато се правят трансформации, те да бъдат гарантиращи бъдещето на региона, правейки го иновативен, чист и в същото време работещ. Ние трябва да се постараем през следващите години да запазим хората, които работят в енергийния комплекс, чрез помощта на новите технологии. Аз смятам, че пред Стара Загора има перспектива, заедно да работим и да развиваме възможностите пред общината ни“, коментира още кметът Живко Тодоров. Градоначалникът допълни, че добрата инфраструктура е част от условията, които трябва да бъдат създадени, за да бъде градът привлекателен за бизнеса, но и за да отговаря на потребностите на хората. Той подчерта, че това е причината в Бюджета да се залага в голяма степен на нея. „Канализация и водоснабдяване трябва да има във всеки един квартал на града, както и в новите жилищни зони“, поясни Тодоров. Той подчерта, че като кмет няма необходимия инструментариум да влияе на размера на заплатите в региона. „Нашата работа – като кмет и общински съветници, е да подпомагаме бизнеса, да допринасяме за атмосферата, за да може да развие потенциала си и частният бизнес. Общинският сектор е много малък, за да може да повлияе на средната работна заплата“, обясни още той. Тодоров посочи, че основно предизвикателство пред Общината са многото малки населени места. „За инфраструктурата към и в тях ще търсим подкрепата на Общинския съвет, както и по отношение на регулирането на таксата за смет – едно от големите разходни пера, което автоматично намаля и качеството на услугата“, обобщи Тодоров. Кметът бе категоричен, че едно от най-големите предимства на бюджета за тази година е особеното внимание към образованието и развиването на средата в детските и учебни заведения.
С 40 гласа „За“, общинските съветници приеха и Програма за управление на Община Стара Загора за мандат 2023-2027. Кметът Тодоров коментира, че предложеното пред съветниците е само рамка, по която ще се работи приоритетно. В нея влизат основните направления – инфраструктура, зелена система и екология, транспорт, образование, здравеопазване, спорт и младежки дейности, социални дейности, култура и туризъм, сигурност и обществен ред, както и грижа за подобряване на живота в селата.