Кметът Мюмюн Искендер обяви 2 май за неработен ден

Със своя заповед кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер обяви 2 май /2024 г./ – четвъртък за неработен ден за служителите от Общинската администрация. Денят ще бъде неработен и за служителите на Общинското горско стопанство „Бряст – лес“. В тази връзка Общинска администрация – Минерални бани и общинското предприятие „Бряст – лес“ уведомяват, че няма да работят с граждани на 2 май т.г.