Кметът на Благоевград представя бюджета на публично обсъждане

Кметът на Благоевград Методи Байкушев ще представи на публично обсъждане бюджета на Общината за тази година. Обсъждането е в четвъртък, 25 януари, от 17:00 часа в зала „22 септември“. По време на обсъждането ще говорим за политики, а не за числа, като пред гражданите бюджетът ще бъде представен по ясен начин, който да е разбираем не само от експерти, каза на пресконференция Байкушев.
По думите на общинския кмет бюджетът за 2024 г. е балансиран, а за обсъждане ще бъде подложена само частта, свързана с местните дейности, „без гигантските числа от държавно делегираните дейности“. „Приоритетно в бюджета за следващата година ще бъде изграждането на градска инфраструктура, като са завишени средствата за текущи ремонти, предвиждат се средства за отчуждаване на имоти, с цел изграждане на бъдеща инфраструктура, инвестиции в образованието и привличане на инвеститори. Планираните приходи са повече от планираните разходи, като бюджетът ще бъде балансиран“, отбеляза Методи Байкушев. По предварителни разчети в края на годината се очаква положителният баланс на бюджета да е близо 2,2 млн. лева.
Методи Байкушев коментира и дългове и дефицити, формирани от предходни години, като разчетите показват, че размерът им е над 20 млн. лева. По думите на кмета на Благоевград тази сума е натрупана в продължение на години, като за първи път кметската власт сигнализира за дефицит в края на 2019 г. – в началото на мандата на тогавашния общински кмет Румен Томов. Методи Байкушев показа в таблица и заложените приходи за 2023 г. и доколко те са реализирани. Разчетите показват, че разликата между очакваните данъчни и неданъчни приходи и реално събраните е с отрицателен знак или близо 3,5 млн. лева по-малко в общинската хазна. Според настоящия кмет на Благоевград това е било практика в продължение на години, откъдето е и натрупаният дефицит. По думите му от това следва съкращаване на разходите.