Кметът на Кърджали влиза в ръководството на НСОРБ

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн влиза в ръководството на Националното сдружение на общините. „Благодаря на колегите за оказаната чест да бъда предложен за член на УС на НСОРБ. Като кмет първи мандат ще се опитам да внеса нов поглед и по-различна гледна точка в опита, мъдростта и рутината.
Надявам се НСОРБ да работи все така образцово, да постига успехи и всички ние, като негови представители, да бъдем горди от свършената работа. Винаги съм вярвал, че конструктивният диалог е залог за успеха и вярвам, че ще го поддържаме на нужното ниво. За моето израстване в местното самоуправление, работата в УС на Сдружението ще бъде изключително ценен опит”, заяви пред делегатите кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн. Той пожела на всички здраве, мир в нашите души, в семействата ни, в държавата и в света. „Нека, когато приключи мандатът на това ръководство на НСОРБ, което предстои да бъде гласувано от Общото събрание, всички ние да бъдем горди от свършената работа, от това, че сме допринесли гражданите, които представляваме, да живеят по-добре и да вървим с гордо вдигнати глави”, подчерта Ерол Мюмюн.
За член на Контролния съвет на НСОРБ бе предложен кметът на община Сърница Неби Бозов. При регистрацията всеки от делегатите – кмет, председател на общински съвет или пълномощник, получава процедурните правила за издигане кандидатури за членове на Управителния съвет. Те са подготвени съгласно разпоредбите на Устава на НСОРБ и Правилника и са одобрени от ръководството на организацията. Процедурата гарантира избор на представители в ръководните органи от всички райони на страната и издигането им отдолу нагоре. Решенията с вземат с обикновено мнозинство. Броят на представителите на даден район в органите за управление е предварително дефиниран в Процедурните правила за издигане на кандидатури за членове на УС на НСОРБ. Ръководният орган на Сдружението се състои от 23-ма членове, избрани на регионален принцип, като всеки 12 общини формират квотата за един член на УС. По право, в състава на УС на НСОРБ влиза и представител на Столична община. Според броя на общините във всеки от районите за планиране, Южният централен, като най-голям, изпраща в ръководството на Сдружението петима представители.
Сред издигнатите кандидатури за членове на УС на НСОРБ са още на Емил Кабаиванов – кмет на община Карлово, Иво Димов – кмет на община Димитровград, Костадин Димитров – кмет на община Пловдив, Павел Михайлов – кмет на община Родопи. Делегатите бяха единодушни в подкрепата си за издигнатите кандидати. В Регионалното заседание участие взе и председателят на Общинския съвет в Кърджали инж. Мухаррем Мухаррем.