Кметът на Минерални бани удължи противоепидемичните мерки

Със своя заповед кметът на Община Минерални бани Мюмюн Искендер удължи срока на въведените на 21 декември м.г. противоепидемични мерки на територията на Община Минерални бани, считано от 16 януари 2021 г. до отпадане на необходимостта от същите.
Изключение от забраната по т.II, т.1 се допуска по отношение на присъственото провеждане на приравнителни изпити при преместване на ученик. Пълният текст на кметската заповед вижте тук!