Кметът на община Борован бе отстранен от длъжност

Правомощията на кмета на община Борован Десислава Тодорова са били прекратени заради конфликт на интереси. КПКОНПИ установява още през 2019 г., че в предходния си мандат тя е отдавала под наем и аренда общински земи и пасища на мъжа, с който живее.
Върховният административен съд взема решение за отстраняването ѝ още от 24 юни миналата година. Общинската избирателна комисия обаче не събира кворум. В края на 2020 г. Окръжна прокуратура дава указания и днес решението за предсрочното прекратяване на кметските правомощия е взето от Общинската избирателна комисия при пълен кворум с 10 гласа „за“ и 3 гласа „против“, уточни председателят Яна Бецинска.