Кметът на Септември ощетил общината с 13 млн лева

Кметът на Септември Марин Рачев е ощетил общината с 13 млн. лева. Това е заключението на прокурор от звено „Антикорупция” към Софийска градска прокуратура. Кметът на Септември Марин Рачев е ощетил общината с 13 млн. лева. Това е заключението на прокурор от специализирано звено „Антикорупция” към Софийска градска прокуратура (СГП). Той се е произнесъл в края на месец ноември 2017-а.
Последващото му действие е „изпращам по компетентност на Специализирана прокуратура материалите по преписката с оглед налични данни за осъществени състави на престъпления по чл. 220 и чл. 282 НК от страна на кмета на община Септември Марин Рачев”. В разследването подробно се описва каква проверка е извършена. Става въпрос за сключване на договори и възлагане на обществени поръчки в нарушение на закона, а под документите стои подписът на настоящия кмет на община Септември Марин Рачев . В голямата си част той работи с дружества, които са представлявани от свързани с него лица.
Първо по случая е извършена предварителна проверка от служители на ДАНС от Пазарджик. След като се запознават с работата на кмета, те изпращат преписката в Софийска градска прокуратура. Мнението им е, че са налице факти за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 282 НК.
Службите визират в преписките си серията от препродажби на имот с площ 95.535 декара в местността „Бунара“ на село Варвара. Първоначално имотът е бил собственост на вече заличената от съда „Стройкомерс” ООД през 2014 г., когато управител и съсобственик на дружеството е била сестрата на Марин Рачев – Татяна Петлова. Той е продаден от съдия изпълнител на публична продан за 12 250 лв. на „Петролин“ ЕООД с управител Милен Кехайов. По-късно Кехайов продава същия имот на 26.05.2015 г. на „Лео газ 80″ ЕООД за същата сума от 12 250 лева. Последва разделянето му от „Лео газ 80″ на отделни парцели, в резултат на което е образуван нов поземлен имот, част от големия, с площ 10 дка в местността „Бунара“ на село Варвара.
В мандата на Марин Рачев на 17.03.2017 г. с нотариален акт за продажба на недвижим имот той е продаден от „Лео газ 80″ ЕООД на Община Септември за сумата от 147 580 лева без ДДС! Собственик на „Лео газ 80″ ЕООД към момента на продажба на имота е Владимира Йорданова Бояджийска. Или, с други думи, съдебният изпълнител е продал големия имот от 95.535 дка за 128.22 лв. на декар, а Община Септември купува от „Лео газ 80″ 10 дка от същия имот за цена 147 580 лв. или за 14 758 лв. на декар?
За период от три години цената на декар земеделска земя, касаеща конкретния имот е скочила 115 пъти? В постановлението на СГП се казва, че от придобитите документи и направените анализи може да се направи изводът, че при провеждането на обществените поръчки от Община Септември са допуснати множество нарушения на Закона за обществените поръчки. Обществените поръчки са спечелени от фирми, за които има основателни предположения за близки връзки между собствениците на фирми и кмета Марин Рачев.
„Според изготвения доклад от експерти от АДФИ по време на изпълнение на строително-монтажните дейности са съставяни документи за осъществен контрол, но реално той не е упражняван. От взетите обяснения на засечените лица е видно, че фирмите, които са изпълнители на обществените поръчки, нямат необходимата техника и работна сила за изпълнение на заложените дейности. Те не могат да обяснят какви точно дейности са осъществени, което е предпоставка да се смята, че фирмите им се управляват от други лица. Собствениците на фирми сключвали допълнителни договори за наеми, което оскъпява цената на проектите. По мнение на експерти в строителния бизнес нанесените щети на Община Септември от гореизложената информация възлизат на около 13 000 000 лева”, се казва в преписката.
Така от прокуратурата допускат, че са налице кръгове около кмета на община Септември, които защитават частни корпоративни интереси за сметка на бюджета на общината и държавния бюджет. Службите са стигнали и до конкретни лица. „Гергана Стоянова, Светла Димитрова и Владимира Бояджийска са собственици или в управлението на 11 фирми, които са спечелили обществени поръчки или изпълняват услуги по договор с Община Септември. Гергана Симова Стоянова живее на съпружески начала със Стоимен Димитров Загорски. Стоимен Загорски е собственик на фирми „Чепинска кариера” ЕООД и „Менсъл груп“ ЕООД. В тези същите фирми като управител и впоследствие „собственик в сянка“ е участвал и Марин Рачев, настоящ кмет на община Септември. В настоящия момент Стоимен Загорски, по думите на майка му, е служител в Община Септември. Светла Стоименова Димитрова е майка на Стоимен Димитров Загорски. Владимира Йорданова Бояджийска е съпруга на Пламен Димитров Бояджийски. Пламен Бояджийски е в изключително близки приятелски отношения с кмета на община Септември Марин Рачев. Тъщата на Марин Рачев – Ванюша Атанасова Петрова, и сестрата на Марин Рачев – Татяна Василева Петлова, са в управлението на Сдружение ФК „Локомотив 1925″. Отделно от това Владимира Бояджийска и съпругата на кмета Марин Рачев – Васка Рачева, са в роднинска връзка по съребрена линия (втори братовчеди). Владимира Бояджийска като собственик на фирма „Лео газ 80″ ЕООД е собственик на имота, на който е построена бензиностанция, находяща се на входа на Септември. Бензиностанцията е отдадена под наем на фирма „ОЙЛ Транс-ПЗ“ ЕООД. Собственик на фирмата е Станимира Тодорова Асиева, за която се предполага, че е подставено лице на кмета на община Септември Марин Рачев”.
Според прокурора от събраните в хода на проверката материали може да се направи основателен извод, „че кметът на община Септември Марин Рачев е възложил в нарушение на ЗОП редица дейности на дружества, с които има връзка – бил е съдружник в същите, управители и собственици на дружествата са негови близки и роднини”.
С това той е нарушил служебните си задължения с цел да облагодетелства въпросните фирми, като в нарушение на ЗОП им е възлагал дейности при свободно договаряне. „Голяма част от тези дейността не са изпълнени в пълен обем или въобще не са извършени, като въпреки това са разплатени, с което е причинена и вреда на Общината. Вредните последици са се изразили и в невъзможността да бъдат договорени по-изгодни за Община Септември условия, което би могло да бъде сторено при провеждане на законосъобразни процедури по ЗОП. Отделно от това с придобиването на визирания по-горе недвижим имот на цена значително над пазарната, кметът е осъществил и състава на престъпление по чл. 220 НК. Намирам, че по преписката са извършени всички необходими и възможни действия за изясняване на фактическата обстановка. Считам, че в хода на проверката са събрани достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер и конкретно по чл. 220 и чл. 282 НК от страна на кмета на община Септември Марин Рачев, поради което и следва да се образува наказателно производство”, е заключението на прокурора от СГП.
С последващо действие преписката е изпратена по компетентност на Специализираната прокуратура с оглед налични данни за осъществени състави на престъпления. Припомняме, че прокуратурата и бюрото за защита на свидетели са започнали спецоперация по разследване за корупция в град Септември. Операцията срещу кмета на общината Марин Рачев тече в момента.