Кметът на Твърдица плати пръв данъците

Започва плащането на местни данъци и такси в Община Твърдица. Пръв по традиция местните налози плати кмета на Общината Атанас Атанасов. Няма промяна в размерите спрямо предходната година. Сроковете за плащане на данъците е първа вноска до 30 юни и втора вноска до 30 октомври 2018. Платили те изцяло задълженията си до 30 април, ползват 5% отстъпка. Данъците могат да бъдат платени в брой на касата на Общината в брой или в касите на съответните кметства. По банков път чрез ПОСТ-устройство с дебитна карта на касите на Общината, както и в брой в Банка ДСК, Български пощи и фирми на Easy Pey. Задълженията се плащат в поредност от най-старото към най-новото т.е. не се допуска плащане за текущата година, ако съществува задължение за минали години.