Кметът на Трявна избран в Регионалния съвет за развитие

Кметът на Община Трявна бе избран за заместник-представител на местната власт в състава на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северния централен район за планиране от област Габрово. Въвеждащата среща се проведе в началото на тази седмица във Велико Търново и събра кметове и председатели на Общински съвети от 36-те общини в този район. Община Трявна бе представена от г-н Денчо Минев Денчо Минев и г-жа Златка Донева-Цанева – председател на Общински съвет Трявна, съощбиха от общината.
На провелото се заседание на общините от Северния централен район за планиране, бяха избрани представителите на местната власт в състава на Регионалния съвет за развитие (РСР) и делегатите в Общото събрание на НСОРБ, чието редовно годишно заседание ще се проведе на 27 и 28 февруари в София. Квотата на всяка област се определя на база броя на населението. По трима представители и заместник-представители имат общините от областите Велико Търново и Русе. По двама представители и техни заместници избират общините от областите Габрово, Разград и Силистра. За област Габрово бяха избрани д-р Иван Иванов – кмет на Община Севлиево и г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово за председатели и съответно заа техни заместници г-н Денчо Минев – кмет на община Трявна и г-н Трифон Панчев – кмет на община Дряново. Членове на РСР могат да бъдат само кметове или председатели на общински съвети. Общинските съветници могат да бъдат членове на Областните съвети за развитие.