Кметът на Царево отказва да съгласува разширение на защитени зони

Кметът на община Царево Георги Лапчев предлага Общинският съвет да откаже да „съгласува“ разширението на защитени зони от „Натура 2000″, което бе одобрено тази седмица от Министерството на околната среда и водите и бе оценено вчера от екоминистъра Асен Личев като голямо постижение на съвместната работа на ведомството с учени и неправителствени организации.
За докладната записка с предложението на кмета Лапчев бе съобщено от гражданите в групата „Да не позволим Синеморец да се превърна в Слънчев бряг“. Обосновката е възражение на собственици на имоти, а искането е първо да се приемат общият устройствен план на общината и устройственият план на Природен парк „Странджа“, а едва след това да се въвеждат нови защити. От трите европейски защитени зони, които бяха разширени с нови територии по Черноморието, една засяга община Царево – това е зона „Ропотамо“, която вече ще включва и плажа Корал с прилежащите му дюни и гори. Разширението на територията на зона „Ропотамо“ към плажа Корал включва бели дюни и съседната гора, която е част от комплексното обитание, което дава убежище на видовете от дюните. И трите предложения са аргументирани с изисквания на европейските природозащитни директиви.