Книга за Иларион Макариополски представят в Дряново

На 9 септември от 17.30 часа в Исторически музей – Дряново ще бъде представена книгата на проф. Вера Бонева, посветена на Иларион Макариополски. Изданието „Иларион Макариополски: Път, подвижничество, памет“ (изд. “Захарий Стоянов”) представлява класическа историческа монография, проследяваща жизнения път, църковното подвижничество и обществената дейност на един от най-ярките български възрожденци – епископ Иларион Макариополски / митрополит Търновски (1812-1875).
Очертани са обстоятелствата, които формират ярката историческа личност – произход, образование, социална среда. Представени са приносите му за развитието на църковнонационалното движение. Личностната характеристика е конструирана около свидетелства на съвременници, проучвания на други автори и други надеждни източници. Специално място е отделено на историческата памет за възрожденеца, отлята в художествени четива, произведения на изкуството, монументални паметници. Книгата е богато илюстрирана със 101 изображения. В специално приложение са включени пет малко известни документа, представящи със силата на първичния извор дейността на Иларион Макариополски.