КНСБ иска най-малко 700 лева стартова заплата за младите висшисти

Многохилядният протест, който свиква КНСБ в петък, ще се проведе от 11 до 15 часа в София. Синдикатите имат няколко основни искания: по-високи заплати, поне 100 лв. към заплатата на всеки български работник, да не се променя класа и правата на работещите. Те настояват и за най-малко 700 лв. заплата за млади висшисти, „за да остане някой да работи в България“.
„Настояваме за спешни и решителни мерки, с които да се гарантира запазването и на малкото останали придобивки на работниците и служителите, да се осигури конституционното ни право на достоен труд и живот, да се премахнат непремерените бюджетни рестрикции и да се гарантира функционирането на важни за държавата системи“, се пише на сайта на синдикалното дружество.
КНСБ иска още догонваща политика по доходите, „която бързо да ни доближи до средноевропейските нива“, минимална работна заплата, която осигурява социално включване и „нормална издръжка на живота“. Друго настояване е за по-добро заплащане на нощния труд, особено за лекари и медицински лица.
„Данъчна система, справедливо разпределяща тежестите между труда и капитала, между бедните и богатите. Първа стъпка – необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата“, се пише още в списъка с искания на КНСБ, „Незабавно приемане на законова норма за криминализиране на все повече зачестяващите нарушения на правата на работниците и служителите на сдружаване и колективно договаряне“.
„Днес трябва да си дадем ясна сметка, че България е член на ЕС, една демократична общност с правила и стандарти, с развита система на социален диалог и индустриални отношения, с ценности и практики, които не се нуждаят от „балкански привкус”, пише още в протестната си декларация КНСБ.