КНСБ иска увеличение на данъка за физическите лица

КНСБ предлага да се въведе доход върху физическите лица от 15%, а не да е 10 на сто, както и да има необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата. По разчетите на синдиката това ще доведе до положителен резултат за всички работещи, които получават доход до 2800 лв.
Става въпрос за над 83% от всички осигурени лица, които реално ще бъдат нетни получатели на средства на годишна база, коментират от синдиката. Въвеждането на корпоративен данък в размер на 15%, възстановяване на намалените ставки на ДДС, данък „дивидент“ в размер на 10% са други предложения на КНСБ. Сред искането е и въвеждане на „дигитален данък“, от който, според конфедерацията, ефектът върху приходите в бюджета при ставка от три процента ще е до 400 млн. лв. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров каза, че това е един от елементите в предложението на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за изменения в международната данъчна уредба. Данък върху финансовите трансакции също е сред предложенията на КНСБ. Това е едно меню, което предлагаме на депутатите като за възможности за различни дейности откъм приходната част на бюджета, каза Пламен Димитров. Според него пропорционалната система на данъчно облагане в размер на 10% не е успяла да изпълни нито една от поставените задачи за последните 15 години, сред които намаляване на дела на „сивата икономика“, увеличението на преките чуждестранни инвестиции, намаляване на неравенствата в българското общество, увеличаване на данъчните приходи като процент от брутния вътрешен продукт. Самата структура на приходите от преки данъци също е несправедлива, отбеляза Димитров. От КНСБ посочват още, че събраните данъци от работещите са значително по-големи от тези, които бизнесът плаща.