Кога ще бъде изхвърлена г-жа Захариева?

Вероятно г-жа Мей ще рухне след разплитането на чорапа (скандалът с отравянето на бившия офицер от ГРУ Скрипал и дъщеря му – б.р.). Такъв провал не се прощава. Политическата съдба на министър-председателката на Англия не ни интересува. Интересува ни обаче кога ще бъде изхвърлена българската външна министерка, подхванала автоматично британската теза.
Без доказателство, без да знае подробности или да е чула мнението на другата страна, нашата Захариева демонстрира папагалски условен рефлекс – щом става дума за Русия, тя е против. Не смятайте, че някой в Лондон ще си губи времето да я тупа по рамото. Не мислете, че Русия ще погледне с друго, освен с презрение, българската позиция. Не се и надявайте с такава дипломация да срещаме в света друго, освен пренебрежение.