Коледно-новогодишен базар организира община Хасково

Коледно-Новогодишен базар организира Община Хасково от 1 декември 2017 година до 8 януари 2018 година. Желаещите да участват в базара могат да подават от днес заявления за ползване на временни търговски обекти/ дървените къщички в централна пешеходна зона/. Крайният срок за кандидатстване е 24 ноември 2017 година. Разрешителните ще бъдсат издадени на 30 ноември. За участие в базара могат да кандидатстват юридически и физически лица. Те трябва да опишат вида на търговската дейност и точия период на ползване на обекта. Изискване е в търговските обекти да се предлагат само коледни и новогодишни подаръци. Възможно е предлагане на хранителни стоки но те трябва да бъдат пакетирани.
С предимство се ползват производители и занаятчии. Консумираната ел.енергия ще се заплаща допълнително. Схеми с разположението на търговските обекти са изложени в касовия сало и на информационното табло в сградата на дирекция “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“