Колкина дупка е най-дълбоката пещера в България

Колкина дупка стана най-дългата пещера в България с 19 164 м подземни галерии. До момента най-дългата пещера беше Духлата, до с. Боснек, с 18 200 м. Това съобщиха спелеолози от пещерния клуб „Под Ръбъ“, който проучва пещерата.
През 2017 г. Колкина дупка, до с. Зимевица, община Своге, стана и най-дълбоката пещера с дълбочина от 543 м. В периода 19 – 24 септември т.г. беше последното изследователско проникване в Колкина дупка, в което участваха пещерняците Йорданка Донкова, Алекси Минев, Антон Танковски, Георги Беров, Димитър Генов, Кирил Цанев и Тина Алексова. Йорданка Донкова обяви, че след пробива на предходната експедиция очакванията, че Колкина дупка има потенциал да стане най-дългата пещера в България са се потвърдили. „Събраният екип от седем души беше с ясно поставена цел. Приоритизираха се местата с най-голям потенциал и благодарение на неуморния труд на групата бяха проучени над 1000 метра нови галерии“, посочи Донкова. По думите й за момента освен, че е най-дълбоката и най-дългата в България, Колкина дупка е определено и най-трудната за проникване и проучване пещера. „Като спелеолог и хидрогеолог съм сигурен, че там има още много галерии, пещерни образувания, реки и други красоти, които могат да бъдат видяни в една пещера. Колкина дупка ще продължи да расте и да старее, защото природата е така устроена“, коментира от своя страна Светослав Маринов, един от членовете на „Под Ръбъ“.