Колю Бързака и Дряновските булки в центъра на Дряново

Текстът на песента „Дряновските булки”, изписан с голям шрифт, може да се види на площада в община Дряново. Размерите на паното, върху което е изписан, позволяват да бъде четен от разстояние. Колю Бързака и куцото му магаре – популярни герои от миналото на това населено място, са друга атракция, която привлича погледите на минувачите. Фигурите бяха поставени в навечерието на есенните празници в Дряново.