Комисията по здравеопазване върна директора на „Пирогов”

Министърът на здравеопазването да отмени протокола за освобождаване на д-р Валентин Димитров като изп. директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ до произнасянето на компетентните органи, които извършват проверка по данните от одитния доклад, реши Комисията по здравеопазването на извънредно заседание. Решението беше прието с 10 гласа „за“, 3 „против“ и 4 „въздържал“ се.
Проф. Христо Хинков се задължава и да информира Агенцията по вписванията, където вече е подадена заповед за назначаването на поста на проф. Константин Димов. Вписването беше спряно от Софийски градски съд, докато се реши дали е допустима и основателна депозираната от досегашния директор Валентин Димитров молба. Изслушването на бившия директор и министъра на здравеопазването беше единствена точка в дневния ред. Според председателя на Комисията Костадин Ангелов одитът, който послужи като повод за отстраняването на Димитров, е непълен, не е изследвано задълбочено могат ли да бъдат събрани взиманията на болницата. Той цитира становището на бившия директор, според което имало ясни доказателства, че „Пирогов“ е на печалба, а не на загуба.