Конкурс за изработка на мартеници обявиха в община Котел

Община Котел организира детски конкурс за изработка на най-красива мартеница. Първомартенската обредност заема важно място в годишния зимен цикъл и с нея се отбелязва прехода от зимата към пролетта. Второто издание на Националния конкурс за мартеници е на тема: “Пижо и Пенда“. В съревнованието могат да участват деца и ученици /индивидуално или групово/ на възраст от 6 до 14 години.
Всяка мартеница трябва да бъде изработена ръчно. Участниците могат да се състезават само с една мартеница в раздели: най-автентична, пано и обемни кукли. Художествената стойност и оригиналността ще са критериите за наградите. Крайният срок на изпращане на творбите е до 20 февруари 2024 година, включително на адрес: 8970, гр. Котел, ул. „Раковска“ № 62, Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“. Към всяка мартеница задължително трябва да бъдат посочени имената на участника, възраст, адрес, координати на родителите на детето /децата, както и телефон за връзка. Най-красивите и оригинални мартеници ще бъдат наградени и подредени в изложба, разположена във фоайето на Община Котел. Първа награда- 100 лева, втора- 50 лева, трета награда – 30 лева. Победителите ще бъдат обявени на 1 март 2024 г. на сайта на Община Котел