Конкурс за коледни играчки организира община Първомай

Общински конкурс за детско творчество организира община Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в навечерието на най-чакания от децата празник – Коледа. Конкурсът „КОЛЕДА“ 2021 ще се проведе в три раздела.
Първият раздел е „Украси елхата“ и включва изработка на играчки за елха с материали по избор – /хартия, естествени материали, вълна, прежда, плодове, дърво и други/. Вторият раздел е „Снежинки за Снежанка“. Участниците в него трябва да представят ръчно изработени снежинки с материали и техники по избор. Третият раздел – „Картичка до дядо Коледа“ предвижда изработване на картичка с материали и техники по избор. Конкурсът има за цел да провокира творческото въображение на децата и да поощри смислените им занимания в условията на епидемиологичните ограничения. Изискванията за изработване на коледна картичка са картичките да бъдат изработени от лист А4 сгънат на две. Те трябва да имат интересен и оригинален дизайн. До участие се допускат само авторски играчки и лично изработени от участниците картички и снежинки. Конкурсът е индивидуален за участници от община Първомай. Всяка творба да бъде придружена с трите имена, клас, училище, телефон за връзка и предадена в плик/торбичка с надпис „За конкурса Коледа 2021”. За картичките данните на участника да бъдат написани на отделен лист към нея.