Конкурс посветен на будителя Ради Колесов организират в Ямбол

Община Ямбол организира конкурс за рисунка за ученици от I до ХІІ клас, посветен на живота и делото на нашия виден съгражданин и будител Ради Иванов Колесов /1837 г. – 1862 г./ Проявата е организирана по повод 185 години от рождението и 160 години от кончината му.
Ради Колесов е учител, просветител, поет, преводач, борец за независима Българска православна църква и за освобождение на България, съратник на Георги Раковски и Капитан Дядо Никола, приятел на Добри Чинтулов, учител на Георги Дражев, съвременник на Васил Левски. Целта на мероприятието е да способства за изграждане на патриотично съзнание и възпитание на децата и провокиране на техния интерес към забележителните личности – будители от град Ямбол, чрез творчество в областта на изобразителното изкуство.
Темата на конкурса са личността и дейността на бележития ямболски будител Ради Иванов Колесов. Учениците имат възможността да рисуват както негови портрети, така и паметници, сцени от живота му. Конкурсът се провежда за първа година в гр. Ямбол. Срокът за представяне на произведенията е 7 ноември 2022 г., понеделник, включително. Проявата е отворена за всички индивидуални участници от училища, читалища, клубове и школи на територията на община Ямбол. Възрастовите категории са, както следва: І възрастова група – от I до ІV клас, ІІ възрастова група – от V до VІІІ клас, ІІІ възрастова група – от ІХ до ХІІ клас.
За участие в конкурса се допускат изпратилите рисунка, на гърба на която е написана следната информация: име и фамилия на участника, институция, клас, телефон за връзка. Награди ще има за 1, 2 и 3 място в трите възрастови групи на конкурса. Резултатите от проявата ще бъдат обявени на 26 ноември 2022 година на официалната страница на Община Ямбол, както и страницата на Община Ямбол във Фейсбук. Адресът за подаване на творбите е: гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ 1, Културно-информационен център „Безистен“ – за Конкурса за млади художници, посветен на Ради Иванов Колесов.