Конкурс „Писма до себе си” обявява община Стара Загора

Община Стара Загора и Център за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) обявяват Второ издание на националния литературен конкурс „Писма до себе си”. Темата на конкурса е „Писма до себе си” и е свързана е с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и мястото си в окръжаващия ги свят. Тя може да бъде разработена с цялата свобода и широта на въображението. Епистоларната форма не е задължителна.
В конкурса може да се участва с до три стихотворения или едно есе / кратък разказ/ с обем до 2 страници. Участниците са разделени в две възрастови групи: от пети до седми клас и от осми до дванадесети клас на настоящата учебна година. Текстовете трябва да бъдат подписани с имената на участника и с данни за контакт – град, клас, телeфон за връзка, училище, извънучилищна институция или литературен клуб, ако посещава такива.
Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят на адрес: Стара Загора – 6000, ул. „Захарий Княжески” №71 , ет. 3, ЦПЛР, за литературния конкурс. Копие от тях трябва да се изпрати и на имейл pismadosebesi@abv.bg в прикачен файл, формат doc, шрифт Times New Roman, 12 pt.
Краен срок за изпращането на текстовете за конкурса – 2 април 2018 година. Важи датата на пощенското клеймо. Отчитането на конкурса и награждаване на победителите ще стане на 27.04.2018 година. Присъждат се три награди в двете възрастови групи, и една специална награда за най-добре представил се участник от Стара Загора. Наградите се осигуряват от Община Стара Загора и спонсори. Отличените и наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание, на страницата на ЦПЛР във фейсбук и сайта на Община Стара Загора.