Конкурс „Пъстър, шарен Великден” организират в Стара Загора

Oт 11:00 часа днес на площада пред църквата „Св. Николай Чудотворец“ в Стара Загора ще се проведе великденски конкурс-изложба „Пъстър, шарен Великден – 2022 г.“
Участие ще вземат 21 детски градини. След откриване на изложбата децата от детските градини ще боядисват яйца в двора на църквата. Те ще украсят 1000 сварени яйца. Организатори са Община Стара Загора, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и Старозагорска Митрополия.