Корекция в плащанията на община Русе от близо 5 млн лева

Корекции на стойност близо 5 милиона лева са направени на плащанията на Община Русе по различни европейски проекти. Основните нарушения са за подбора на фирмите изпълнителки и в методиката на техния подбор. Тези корекции са направени по 20 обществени поръчки по 10 европроекта, по 3 оперативни програми. Над 200 милиона европейски пари получи преди година Русе за подобряване на градската среда.