Космополит

Прочетох в речника за чужди думи точното определение за космополит, а то е „ човек, който е загубил националното си чувство и смята целия свят за своя родина”.
Моето дълбоко убеждение е, че големите личности никога не биха забравили род и родина, никога не биха забравили своите корени.
Журналистът Тома Томов определя Христо Явашев като човек космополит. Аз познавах Явашев, когато той бе ученик в гимназията. Гордеех се, че го познавах, но сега съм разочарован. Големите личности никога не са забравяли произхода си. Сещам се за Джон Атанасов и Дилма Русеф – бившия президент на ББразилия. Те никога не са се срамували, че коренът им е български.
Величието на един човек е най-вече и в това, колко обича народа и родината си! Забравиш ли ги – не притежаваш вече главното качество, за да си голяма личност!
Дан