КПКОНПИ: Бившият кмет на Созопол ще връща 145 000 лева

Бившият член на ГЕРБ и кмет на Созопол Панайот Рейзи трябва да върне 145 000 лева на общината заради конфликт на интереси. Отделно той е глобен с 5000 лева с решение на антикорупционната комисия. Рейзи бе кмет на града между 2007 и 2019 г.
Производството е заради изразходването на общински средства в полза на местния футболен клуб „Созопол“, където Рейзи е бил председател на Управителния съвет от 6 март 2009 г. до 21 април 2019 г. Панайот Рейзи посочва, че няма икономическа или политическа зависимост между него и спортния клуб, както и че не е получавал възнаграждение от членството си. Той твърди още, че действията му са въз основа на взети решения от Общинския съвет, които той като кмет няма право да не изпълни. При проверката е установено, че Панайот Рейзи е подписал лично 6 преводни нареждания за изплащане на субсидии от бюджета на общината към сдружението в общ размер на 145 хил. лв., съобщава КПКОНПИ.
Обстоятелството, че кметът на общината е и член на Управителния съвет и представляващ футболния клуб, налага извода за наличие на частен интерес по смисъла на закона, се казва в решението на комисията. Частният интерес се изразява в получаване на облага от страна на спортното сдружение под формата на помощ и подкрепа и влияе върху изпълнението на служебните правомощия на лицето, заемащо висша публична длъжност, посочва още КПКОНПИ. Щом разходването е извършено в интерес на юридическо лице с нестопанска цел, няма значение, че не е получавано възнаграждение. Правилното и законосъобразно поведение би било преди подписването на преводните нареждания Панайот Рейзи да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие по служба и съответно да го делегира на свой заместник, което той не е извършил.