КПКОНПИ проверява „Басейнова дирекция” в Благоевград

Комисията за противодействие нa корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) проверява Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ в Благоевград.
Проверяват се документи от 2018 г. до момента, свързани с незаконно използване на минерална вода от хотели в региона. Проверката трябва да установи дали тези хотели са плащали реалната цена или по-ниската за питейна вода. В момента служителите на КПКОНПИ са в сградата на Басейнова дирекция.