Красотата на водното огледало видя Гюнер Шюкри

Уникалната красота на Водното огледало в Кърджали бе заснета от Гюнер Шюкри. През 2009 година Кърджали се сдоби с „водно огледало”. Изграждането на това съоръжение е мечта с десетилетна история. Местната и държавната власт са осъзнавали важността на този обект както в икономически, така и в екологичен, туристически, спортен и културен аспект, но по различни причини корекцията на река Арда и изграждането на плавателния канал са останали само мечта доскоро.