Кредит за кооперативен пазар развихри страстите в Златоград

Референдум, на който местната общност да отговори на въпроса иска ли нов кооперативен пазар да се изгради с кредит, смятат да проведат в Златоград. Предложението било внесено изненадващо вчера в заседание на комисиите към Общинския съвет от опозиционната група „Заедно за община Златоград“. В дневния ред имало точка за поемане на общински дълг за изграждане на кооперативен пазар на стойност 1,7 млн. лв., но на практика до нея не се стигнало.
Последвала и светкавична реакция от кмета Мирослав Янчев, че той ще инициира референдум, за да не се губи енергия и три месеца време за събиране на подписка. Според Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление предложение за произвеждане на местен референдум могат да правят: поне една пета от общинските съветници, но не по-малко от трима; кметът на общината, на кметството или района; инициативен комитет с подписите на не по-малко от 1/20 от гражданите с избирателни права с постоянен адрес в дадената община. „Аз предложих да проведем референдум с ясни и точно формулиран въпрос: Искаме ли кооперативен пазар с кредит?“. Готов съм веднага да го проведем без да се събират подписи. Ще предложа Общинският съвет да вземе решение за общински дълг с условие, че той няма да се усвоява до провеждане на референдум с положителен отговор. Ако отговорът е не, не реализираме намерението“, каза Янчев. Той уточни, че за поемането на дълг е проведено обществено обсъждане, имат и обществена поръчка за изграждане на кооперативен пазар, която също е с условие, че за нея не е осигурено финансиране. Градоначалникът припомни, че за пазара досега е извървяна сериозна процедура – изработен е подробен устройствен план, готов е също работният проект, определено е мястото – в центъра на града, до парка. „Мотивите ми по време на публичното обсъждане за поемане на дълг за изграждане на кооперативен пазар, са няколко. Първо, че Златоград не разполага с кооперативен пазар. Имаме една изключително неугледна асфалтова площадка. Търговци и клиенти се срещат на зле изглеждаща площ. Съвременността налага създаване на добри условия за покрит пазар, той да не е само в понеделник и петък, а по всяко време хората да пазаруват. Другият ми мотив е, че на сегашното място навремето е имало гробища и джамия. Още при пъвото обсъждане на този проблем през 2008 г. се даде ясен сигнал, че там не искат да има търговия, пазарът да се махне, за да не се осквернава паметта на починалите. Третият ми мотив е, че в условията на криза, давайки шанс на земеделските производители да реализират продукцията си, да ги запазим, исках да направим този пазар по програма. Опитах чрез Програмата за развитие на селските райони – не се финансират такива обекти. Не се финансира по ОП „Региони в растеж“, нито от която и да е оперативна или допълваща програма – Норвежка, гръцка, защото проектът има добавена стойност. Те не финансират обекти, в които се реализират приходи“, поясни кметът.
Така останала единствената възможност за финансиране чрез кредит. „Нашият бюджет е с 1,3 млн. лв. собствени приходи на година и не можем да си позволим 100% финансиране. Тръгнахме по линия на кредит. Изминахме процедура за изработване на подробен устройствен план. Тогава ясно и категорично заявихме, че пазарът ще е до центъра, до парка. После го включихме в инвестиционната програма за проектиране. Прие се. Изготви се работен проект. Имаше предварително съгласие от съвениците да се включи обектът с финансиране чрез кредит. На публичното обсъждане в препълнена зала от всички населени места не се изрази нито едно съмнение относно целесъобразността на намерението. Нямаше нито жалба, нито препоръка, нито критика. Изведнъж от групата „Заедно за община Златоград“ се внася уведомление за провеждане на референдум. Аз казах, че подкрепям идеята за референдум, демократ съм и искам да се допитаме. Само, че срокът за събиране на подписи е тримесечен, а след това общината вече няма да има право да поема публичен дълг“, допълни Мирослав Янчев. Той е категоричен, че се води от желанието да направи нещо хубаво, без да наруша финансовата дисциплина, която поддържат вече 16-та година в община Златоград. „Ние стабилно управляваме финансите, още повече общинския дълг. Към днешна дата той е 2,5% от допустимия по Закона за публичните финанси до 15% от собствените приходи. Към края на миналата година, когато изплащах кредит към фонд ФЛАГ и не съм закъснял с нито една вноска, беше 6,6%. Тоест, можем да си позволим кредит и няма да натоварим бюджета. Не се създава някаква извънредна ситуация“, допълни кметът. Справка в системата за електронни обществени поръчки сочи, че процедурата по избор на изпълнител на въпросния пазар е финализирана. Избран е изпълнител – фирмата „Екип Холдинг“ ЕООД, и с него е сключен договор в края на ноември месец за сумата от 1,4 млн. лв без ДДС.