Кредит за ремонт на пътя до Селце тегли община Мъглиж

Селце е най-високо разположеното населено място в община Мъглиж. То има едва 14 постоянно живеещи жители и се намира 810 м. надморска височина, като отстои на 14 км от общинския център. В селото през 2013 г. по европейска програма за развитие на селския туризъм е построен етно комплекс „Канарата”. Състои се от три къщи за гости с леглова база за 40 човека, бистро, в което се предлага традиционна кухня, рибарник с жива риба и открит басейн. Комплекс „Канарата“ е туристическа атракция за региона и се посещава от български и чуждестранни туристи. В селото има и няколко къщи за гости – „Елите“, „Къщи Селце“, „Дядо Стоян“, и др. Има почивни бази на Горско стопанство „Стара Загора“, и на ловно-рибарското дружество – вила „Марио“.
На две места по пътя от селото до Мъглиж има огромни свлачища, а самият път е разбит от тежкотоварните камиони, превозващи дървесина. Най-големите дупки бяха закърпени миналата година, но транспорт за местните хора няма, а през зимата – и доставки на хляб.
На свое заседание Общинският съвет в Мъглиж взе решение общината да поеме дългосрочен общински дълг с максимален размер 159 966 лева. Средствата ще бъдат за финансиране на проекта „Предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства с наименование „Аварийно възстановяване, укрепване и обезопасяване на участъци от общинския път Тулово – Мъглиж – Селце. Местният парламент делегира права на кмета на общината Господин Господинов да подпише договора за кредит.