КТ „Подкрепа“: Учителската заплата трябва да стане 150 % от средната

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ предлагат учителската заплата да стане 150% над средната брутна работна заплата за страната. Национално изследване на профсъюза показва, че макар и увеличаващи се, трудовите възнаграждения на учителите не отговарят на техните многобройни отговорности и задължения. To e проведено сред 4150 педагози.
Д-р Юлиян Петров – председател на Синдиката „Образование“ уточнява, че синдикатът цели да проучи ефективността на образователната политика за привличане и задържане на учители и за рейтинга на учителската професия в образователните институции на България. 90,7 процента от участващите в анкетата са отговорили, че трудовите възнаграждения, макар и увеличаващи се, не са релевантни на многобройните отговорности и задължения на учителите. Учителската професия е най-натоварваща, често учителите са подложени на бърнаут, затова и „високите“, според анализатори, възнаграждения не са привличащи. Само 6,3 на сто смятат, че възнагражденията са мотивиращи. „Образователните анализатори упорито твърдят, че утвърдилата се тенденция за повишаване на учителските заплати вече привлича трайно млади учители в образователната система. Полярно на тези твърдения, 81% от участниците в изследването са отговорили, че възнагражденията категорично не компенсират нарастващите задължения и отговорности, и огромното прегаряне. Това пък от своя страна е отблъскващо за младите учители. Средната възраст на учителите в България не се е променила осезателно през последните пет години“, добавя д-р Петров. Синдикатът „Образование“ e категоричен, че за добър рейтинг и привличане на млади учители е необходимо учителската заплата да стане 150% над средната брутна заплата за страната, регламентирано в Закона за предучилищното и училищно образование, а на започващите учители да им се осигури възможност за хоризонтално и вертикално израстване.