Курортът Минерални бани известен извън България

Работим за популяризиране на курорта и извън територията на България. Ние участваме в много туристически изложения, както и в различни международни издания на тема туризъм. Имаме вече няколко филма, също с туристическа насоченост, каза кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер. Участвали сме по проекти на туристическо изложение в Истанбул и Москва.
Аз лично не съм присъствал там, така че не мога да дам подробна информация. Но това е било еднократно, като на участия извън страната присъстват някои от нашите хотелиери, които, излизайки навън, правят реклама не само на тяхната база, а и на Минерални бани като туристическа дестинация. Най-вероятно в бъдеще ще разширим целите да бъдем по-популярни не само в България, а и в чужбина.