Къщички библиотеки поставят в 15 русенски училища

Проектът „Малка къщичка-библиотека в училищата“ ще бъде официално представен на 20 ноември в Русе. В основата му е Клуб „Мечтание“, а представянето ще се състои пред ръководството, учителския колектив, учениците и гостите на ОУ „Иван Вазов“. Библиотечките представляват дървени конструкции като планински хижи и отстоят на височина от около 1.30м от земята и са с размери приблизително 60х60х30 см.
Такива къщички – библиотечки поетапно се поставят в 15 русенски училища. Чрез тези къщички старите и нежелани книги намират своя нов дом и своя нов притежател. Съпътстващи представянето на къщичките са демонстрация на бойното изкуство Айкидо от СК „Айкикен“ Русе и открити игри по тенис на маса от СКТМ „Дунав“.
Партньорството на Клуб „Мечтание“, СК „Айкикен“ и СКТМ „Дунав“ е част от проект “Sport witout borders – rediscover and develop your potential”, финансиран по програма Erasmus+ Sport на ЕК. Основни цели на проекта са предоставяне на равни възможности и достъп до спорт на всички, както и сравняване на най-добрите практики в спрота и бойните изкуства.
Откриването ще се състои на 20 ноември при следната програма: 10.10 часа – Клуб „Мечтание“ – откриване и представяне на къщичката 10.30 часа – СК „Айкикен“ – демонстрация по Айкидо – физкултурен салон 11.00 часа – СКТМ „Дунав“ – открити игри тенис на маса – сутерен